Aktuelt

På lagertomta til Lilleborg har alternativene vært leiligheter eller skole. I januar 2018 bestemte byrådet seg for skole. Og det blir et fint grøntområde mot elva.
Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Akerselva har grodd igjen

Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.
Det er mange år siden det ble tynnet eller hogd blant de svære trærne langs elva. Grunneiere får ikke tillatelse til å hogge, for å åpne opp. Nå gror det igjen på begge sider av vassdraget, og det er ikke mange steder det er mulig å se vannet og elvestrengen. Trær med store kroner, og busker som henger ut over elva stenger for all sikt. For en guide er det knapt mulig å vise hvor elva renner, og bygningene på den andre siden av elva er ikke mer å se. Det er blitt et villniss, som det må ryddes opp i. Vi vil tro at Byantikvaren er fortvilet.

Finest er nå elva i Nydalen, hvor det er åpent. Her kan man følge vannstrengen, her er det sikt, og her ser vi bygningene. Slik bør det være langs hele vassdraget.

Akerselvavandring hadde den 25. november 2010 en artikkel i Aftenposten, og vi har i tillegg henvendt oss til blant annet Friluftsetaten i Oslo kommune. Vi har bedt om at kommunen åpner opp langs elva. Friluftsetaten svarer at de ønsker å bevare vegetasjonsbelter langs elva, men er åpen for innspill for hvor det bør fjernes trær. Det kommer vi til å gi, og brevet med konkrete innspill blir lagt ut her.


Ved Hjula fabrikker

Mot Bjølsen valsemølle

Ved Lilleborg fabrikker

Ved Vøienfallene