Aktuelt

På lagertomta til Lilleborg har alternativene vært leiligheter eller skole. I januar 2018 bestemte byrådet seg for skole. Og det blir et fint grøntområde mot elva.
Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Byens vannforsyning

Akerselva, og i vår tid Maridalsvannet, har alltid vært viktigste leverandør av vann til hovedstaden. Etterhvert som byen vokste og vannforbruket økte, ble vanninntaket flyttet lenger og lenger opp i vassdraget. Delvis hadde det også med vannkvaliteten å gjøre. Når industri og næringsliv slapp til, ble vannkvaliteten for dårlig - og vannet måtte hentes lenger opp.

Vannverkshuset i RiflegataEtter bybrannen i Christiania i 1858 ble det bestemt å bygge nytt vannverk, og som en del av det hele kom denne vannvokterboligen (bildet) i Riflegata opp. Bygget er nå fredet. I kjelleren var det et vannbasseng. Vannet ble fra 1867 nemlig hentet fra Maridalsvannet, og trykket nede i byen ble for høyt. Derfor dette trykkreduksjonsbassenget her på Bjølsen.