Aktuelt

På lagertomta til Lilleborg har alternativene vært leiligheter eller skole. I januar 2018 bestemte byrådet seg for skole. Og det blir et fint grøntområde mot elva.
Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Natur langs elva

Det er mange grøntområder lang elva. Ned til Nydalsdemningen preges elva av strekninger med innslag av natur, mens de grønne områdene lenger ned har form av park. De fleste vandrer vel ikke langs hovedstadsvassdraget for å oppleve dyr og planter, men det er ett dyr jeg kan gjøre dere oppmerksom på, nemlig bever. Denne aller største gnageren vår har slått seg ned i Nydalen ovenfor Nydalsdemningen. Her har den bygget en ordinær beverhytte, og i tillegg boliger hvor den har gravd ut hulrom direkte i elvebredden. Inngangene til alle residensene ligger under vann.

Bevergnagd bjørk i NydalenPå sommeren er det lett å se beveren her. Ta en tur ned til elva en kvelddstund i juli, med kaffe på termos, og en pose boller. Sitt helt stille ikke langt unna undergangen ved Gjøvikbanen, og vent på den. Bestanden er såpass god, at det er lett å oppleve dette dyret.

Spor etter beveren er lett å se. Den har felt løvtrær på begge sider av elva.

Fisk
Det er registrert ti fiskearter i Akerselva; laks, ørret (og sjøørret), ørekyt, abbor, mort, laue, 3-pigget stingsild, skrubbeflyndre, gjedde og bekkeniøye. Laks og sjøørret gikk naturlig opp til Nedre Foss, ved Vulkan og Mathallen. Eller Kongens mølle, som ligger på østsiden av elva. I forbindelse med det store prosjektet Midgardsormen, og parken som skal etableres tvert ovenfor Mathallen, ble det den 25. september 2014 åpnet en laksetrapp. I denne trappen er det et telleapparat som til enhvert tid registrerer fisken. Du finner lenken til den her.