Aktuelt

På lagertomta til Lilleborg har alternativene vært leiligheter eller skole. I januar 2018 bestemte byrådet seg for skole. Og det blir et fint grøntområde mot elva.
Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Teglverkene

Teglverk, hvor de produserte murstein, var også en viktig industrigren langs Akerselva. Murstein er laget av tørket, brent leire. Vann trengs ikke i produksjonen, og teglverk kunne like gjerne ligge andre steder enn ved et vassdrag. Da Christiania by ekspanderte, og bygrensene ble utvidet, kom det krav om bygging i mur. For å unngå dette murpåbudet bygget man enkelte steder i hui og hast i tre, slik som f.eks bydelen New York på Grünerløkka. Navnet kommer av at her vokste byen like fort som storbyen i USA.

Men de fleste måtte bygge i mur, eller mustein. Ved Øvre Foss sto etter 1844 et teglverk kalt Øvre Foss teglverk, som på det meste hadde 60 mann i arbeid ved 5 ovner. De brant opp til 1,75 millioner murstein i året.

Et annet teglverk lå på Myraløkka. Løkkas fasong - et amfi - er framkommet ved at det er gravd ut store mengder leire, brukt til framstilling av murstein. Her lå Bentse Teglverk, også kalt Vøien teglverk. Det ble satt opp mellom 1820 og 1840, og lagt ned rundt år 1900. Da var det ikke mer leire igjen her. Samtidig var det et boligkrakk i hovedstaden disse årene, som også kan ha hatt betydning for nedleggelsen. 

Myraløkka syd

Her på Myraløkka lå et teglverk.