Aktuelt

På lagertomta til Lilleborg har alternativene vært leiligheter eller skole. I januar 2018 bestemte byrådet seg for skole. Og det blir et fint grøntområde mot elva.
Den flotte bygningen og restauranten brant i desember 2015. 23 måneder senere åpnet den på nytt.
Åpnet forsommeren 2017
Laksen går nå opp til Øvre Foss.
Åpnet 17. juni 2013
Se program fra NRK skole
Nå får man info til smarttelefon eller nettbrett.
Akerselva er en sosial og politisk skillelinje i Oslo by.
Den andre mars 2011 rant 6000 liter klor ut av vannbehandlingsanlegget ved Akerselvas start. NIVA-rapporten fra slutten av mai samme år viste at mye av insektlivet har klart seg godt.
Snart ser vi hverken elva eller bygningene langs den på sommerstid.

Industrihistorien

Hver tid har sin industriepoke. Dette har preget vassdragene - som ga liv til den første industrien. Akerselva drev alt fra 1200-tallet møller og kverner. Disse er nesten borte, unntaket er Bjølsen valsemølle. Veldig tidlig var det også jernhytter langs Akerselva, helt oppe under Maridalsvannet. Så fulgte sagbruk, og etterhvert litt såpe- og papirproduksjon. Når det virkelig tok av, sånn rundt 1840, dukket tekstilindustrien opp, jernindustrien og maskinindustrien. Pluss en farmasøytisk bedrift, samt gjær- og spritproduksjon.

Det har vært sterke brukerkonflikter til elva. Delvis skulle vassdraget frakte tømmer langt inne fra Nordmarka, og da måtte vannene der reguleres. Samtidig skulle elva forsyne byen med drikkevann, og vann til industrien. Dette gikk ikke alltid opp. Når vannet ble holdt tilbake inni de store skogene for å gi vann til tømmerfløting, kunne det skorte på vann til andre formål. Og det ble det konflikter av.

Mustadområdet

Her ved Mustad fabrikker på Frysja skulle indiustrien ha vann til å drive maskinene. Før spiker- og fiskekrokproduksjon forlangte sitt, skulle sagbrukene ha kraft. Og før dette igjen - jernverk.